Rekvizīti

Rekvizīti un juridiskā adrese:

SIA “MEDILINK”
Vienotais reģistrācijas Nr.40003996045
PVN kods: LV40003996045
Banka: AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV92HABA0551020019258

Juridiskā adrese: Višķu iela 2 k-1, Rīga, LV-1063