Rekvizīti

Rekvizīti un juridiskā adrese:

SIA “MEDILINK”
Vienotais reģistrācijas Nr.40003996045
PVN kods: LV40003996045
Banka: AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV92HABA0551020019258
Juridiskā adrese: Maskavas iela 427a, Rīga, LV-1063